GTC's

Algemene voorwaarden

1. TOEPASSINGSGEBIED
De volgende voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die via onze online winkel worden geplaatst. Onze online winkel is uitsluitend gericht op consumenten.

Een consument is iedere natuurlijke persoon die een rechtshandeling sluit voor doeleinden die noch aan zijn commerciële, noch aan zijn zelfstandige beroepsactiviteit in hoofdzaak kunnen worden toegeschreven. Een ondernemer is een natuurlijke of rechtspersoon of een partnerschap met handelingsbekwaamheid, die bij het sluiten van een rechtshandeling handelt in de uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

2. CONTRACTSLUITENDE PARTIJEN, SLUITING VAN HET CONTRACT, CORRECTIEMOGELIJKHEDEN
De koopovereenkomst is gesloten met Harald Wester.

Door de producten in de online winkel te plaatsen, doen wij een bindend aanbod tot het sluiten van een overeenkomst voor deze artikelen. U kunt onze producten in eerste instantie vrijblijvend in het winkelmandje leggen en uw gegevens te allen tijde vóór het verzenden van uw bindende bestelling corrigeren door gebruik te maken van de daartoe bestemde correctiehulpmiddelen, die in het bestelproces worden toegelicht. Het contract komt tot stand wanneer u het aanbod van de goederen in het winkelmandje aanvaardt door op de bestelknop te klikken. Onmiddellijk na het verzenden van de bestelling ontvangt u nog een bevestiging per e-mail.

3. CONTRACT TAAL, CONTRACT TEKST OPSLAG
Beschikbare taal/talen voor het sluiten van de overeenkomst: Duits, Engels, Frans, Nederlands, Spaans, Italiaans

Wij slaan de tekst van het contract op en sturen u de bestelgegevens en onze Algemene Voorwaarden in tekstvorm toe. Om veiligheidsredenen is de tekst van de overeenkomst niet langer toegankelijk via het internet.

4. LEVERINGSVOORWAARDEN
De verzendkosten kunnen bovenop de vermelde productprijzen komen. U kunt meer te weten komen over eventuele verzendkosten in de aanbiedingen.

Wij leveren alleen per postorder. Het is helaas niet mogelijk om de goederen zelf af te halen.

Wij leveren niet aan pakstations.

5. BETALING
De volgende betaalwijzen zijn algemeen beschikbaar in onze winkel:

Kredietkaart
U voert uw creditcardgegevens in wanneer u uw bestelling plaatst. Na uw legitimatie als rechtmatige kaarthouder wordt de betalingstransactie automatisch uitgevoerd en wordt uw kaart gedebiteerd.

PayPal, PayPal Express
Tijdens het bestelproces wordt u doorverwezen naar de website van de onlineprovider PayPal. Om het factuurbedrag via PayPal te kunnen betalen, moet u daar geregistreerd zijn of zich eerst aanmelden, u legitimeren met uw toegangsgegevens en de betalingsopdracht aan ons bevestigen. Na het plaatsen van de bestelling in de winkel, vragen wij PayPal om de betalingstransactie te initiëren. De betalingstransactie zal onmiddellijk daarna automatisch door PayPal worden uitgevoerd. U ontvangt verdere instructies tijdens het bestelproces.

Apple Pay
Om het factuurbedrag via Apple Pay te kunnen betalen, moet u de browser "Safari" gebruiken, geregistreerd zijn bij de dienstverlener Apple, de Apple Pay-functie geactiveerd hebben, u legitimeren met uw toegangsgegevens en de betalingsopdracht bevestigen. De betalingstransactie wordt onmiddellijk na het plaatsen van de bestelling uitgevoerd. U ontvangt verdere instructies tijdens het bestelproces.

Skrill
Na het plaatsen van uw bestelling wordt u doorgestuurd naar de website van de online aanbieder Skrill. Om het factuurbedrag via Skrill te kunnen betalen, moet u daar geregistreerd zijn of zich eerst registreren, u legitimeren met uw toegangsgegevens en de betalingsopdracht aan ons bevestigen. U ontvangt verdere instructies tijdens het bestelproces. De betalingstransactie zal onmiddellijk daarna door Skrill worden uitgevoerd.

6. EIGENDOMSVOORBEHOUD
De goederen blijven ons eigendom tot volledige betaling is ontvangen.

7. GARANTIE EN WAARBORGEN
De wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken is van toepassing. Informatie over eventuele aanvullende garanties en hun precieze voorwaarden vindt u bij het product en op speciale informatiepagina's in de online winkel.

8. BESLECHTING VAN GESCHILLEN
De Europese Commissie biedt een platform voor onlinegeschillenbeslechting (OS), dat u hier kunt openen (https://ec.europa.eu/consumers/odr/). Wij zijn niet verplicht of bereid deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumentenzaken.